Prirodno-matematički fakultet, 18.01.2020

Preliminarni rezultati ispitaKonačni rezultati biće objavljeni poslije pregleda radova. Pregled radova je u ponedjeljak 20. januara u 11 sati u sali 210.

Studenti čij je broj bodova na seminarskom radu označen crvenom bojom treba da se jave asistentu.

Kod nekoliko studenta bila je postavljena šifra ka Google Drive, pa se nije moglo pristupiti seminarskim radovima.

Pitanja i primjedbe za Seminar 1 (Latex+PDF+prezentacija) možete poslati predmetnom asistentu, dok pitanja za Seminar 2 (Web) možete poslati profesoru.

Dokumenti

Broj posjeta : 360