Prirodno-matematički fakultet, 05.02.2019

Nova objava - 05.02.2019 16:46Rezultati popravnog završnog ispita.

Radovi se mogu sjutra u 10h.

Studenti koji su ostvarili bodovni skor sa bar 46 poena, a manje od 50 poena,

pozivaju se na dodatni usmeni odgovor.

Dokumenti