Prirodno-matematički fakultet, 03.01.2020

Popravni kolokvijumiPopravni kolokvijumi će se održati u nedjelju, 12. januara, u sali 207 u 10 časova.

Studenti imaju pravo da polažu jedan od dva kolokvijuma.

Izlaskom na popravni kolokvijum poništavaju se prethodno osvojeni bodovi na tom kolokvijumu.

Broj posjeta : 319