Prirodno-matematički fakultet, 11.01.2020

Nova objava - 11.01.2020 17:59Na molbu studentata koji slušaju predmet Analiza 3, termin završnog ispita je pomjeren za 24.01. sa početkom u 11:30h, sala 207.

Predmetni nastavnik.

Broj posjeta : 400