Prirodno-matematički fakultet, 04.01.2019

Popravni kolokvijumiPopravni kolokvijumi će se održati u subotu, 12. januara. Tačno vrijeme polaganja će biti objavljeno naknadno.

Popravni prvi i drugi kolokvijum se polažu istovremeno, a studenti imaju pravo da polažu jedan od dva popravna kolokvijuma.