Prirodno-matematički fakultet

Vježbe - online 12.03.
Vježbe iz predmeta Engleski jezik IV će se održati online u petak, 12.3. u 19.00. Link za pristup je

https:/dl.ucg.ac.me/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=44711&forceview=1.

Broj posjeta : 39