Prirodno-matematički fakultet

Vježbe - online 19.03.
Vježbe iz predmeta Engleski jezik 4 će se održati online u petak, 19.3. u 19.00. Link za pristup je

https://dl.ucg.ac.me/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=46270&forceview=1.

Broj posjeta : 25