Prirodno-matematički fakultet

Vježbe - online 26.03.
Vježbe iz predmeta Engleski jezik 4 će se održati online u petak, 26.3. u 19.00. Link za pristup je

https://dl.ucg.ac.me/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=47733.

Broj posjeta : 39