Prirodno-matematički fakultet

Vježbe - online 09.04.
Vježbe iz predmeta Engleski jezik 4 će se održati online u petak, 9.4. u 19.00. Link za pristup je

https://dl.ucg.ac.me/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=50661.

Broj posjeta : 21