Elektrotehnički fakultet, 01.02.2018

Termin popravnog završnog ispitaPopravni završni ispit iz TSAU-a održaće se 02.02.2018. godine, u sali L1, prema sljedećem rasporedu:

- zadaci u 12.00h,

- teorija u 13.45h.

Studenti na ispit treba da ponesu papir sa logaritamskom raspodjelom.