Elektrotehnički fakultet, 03.10.2020

Sistem za e-učenjeMaterijali sa predavanja i vježbi su dostupni na Moodle sistemu za online učenje: https://dl.ucg.ac.me/.

Studenti treba da se upišu na kurs, kako bi mogli da pristupe materijalima, rade domaće zadatke i provjere znanja.

Šifra kursa je TSAU2020.

Da bu se upisali, studenti u Kontrolnom panelu treba da kliknu na Početna strana sajta, a zatim da pronađu predmet TSAU i unesu pristupnu šifru. Drugi način je da se direktno klikne na link predmeta

https://dl.ucg.ac.me/user/index.php?id=2118 

i unese pristupna šifra.

Na stranici predmeta na Moodle-u se nalazi i Zoom link za online praćenje nastave (za "parne", odnosno "neparne" studente).

Studenti treba da instaliraju Zoom aplikaciju (https://zoom.us/download), a zatim da kliknu na gorepomenuti link.

 

Sva obavještenja vezana za predmet ubuduće će biti postavljana na Moodle-u.

Broj posjeta : 1862