Ekonomski fakultet

Ispit - treći rok
Ispit iz predmeta Javne finansije će se održati u ponedjeljak, 21.6.2021. godine, sa početkom u 9h, sala 006. 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 67