Elektrotehnički fakultet

Bodovno stanje nakon izrade završnog testa 22.01.2021. godine
U prilogu je data tabela sa rezultatima završnog testa.

Studenti mogu pogledati svoje radove u terminu od 11 do 12 časova u ponedeljak 25.01.2021.godine u kabinetu predmetnog nastavnika ( kabinet br. 331 - III sprat).

Dokumenti

Broj posjeta : 268