Prirodno-matematički fakultet, 17.03.2020

Nova objava - 17.03.2020 13:06Predavanje planirano za 17 Mart 20120 ima naziv "Ostvske zajednice". 

Predavanje se nalazi u udžbeniku Pešić V, Tomović Lj, Crnobrnja Isailovic J. Principi Ekologije. 

Udžbenik je dostupan kao pdf fajl na adresi 

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Pesic/publication/257141799_Principi_Ekologije/links/0c9605255b79c625bc000000/Principi-Ekologije.pdf

Broj posjeta : 102