Elektrotehnički fakultet, 06.09.2017

Termin ispita u septembarskom rokuKolokvijum i/ili zavrsni ispit ce se odrzati u petak, 08.09.2017., sa pocetkom u 16h, u sali 106.

Studenti su duzni da kod sebe imaju identifikacioni dokument (indeks ili licnu kartu). U suprotnom im nece biti dozvoljeno polaganje.