Prirodno-matematički fakultet, 21.04.2020

PredavanjaOve sedmice predavanja će obuhvatiti potpoglavlje 11.1.3 (udžbenik: D. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 3rd Edition).

S obzirom na to da se radi o zračenju magnetnog dipola, studentima se preporucuje da prije časa obnove svoje znanje iz elektromagnetizma vezano za magnetni dipol (udzbenik iz elektromagnetizma - poglavlje 6.6, str. 323).

Dopunski materijal iz ovog gradiva biće poslat tokom dana studentima na mejl.

Posredstvom platforme uberconference, online nastava i konsultacije održaće se u terminu predavanja - četvrtak, 23. aprila u 10:15. Studenti koji hoće i mogu da prate ovo gradivo treba da pošalju svoju e-mail adresu predmetnom nastavniku.

U slučaju da studentu bilo šta nije jasno, a vezano je za gradivo, uvijek može kontaktirati predmetnog nastavnika e-mailom i dogovoriti dodatne konsultacije posredstvom nekog od sredstava komunikacije na daljinu.

 

Broj posjeta : 86