Prirodno-matematički fakultet, 05.05.2020

PredavanjaOve sedmice predavanja će obuhvatiti potpoglavlja 12.1 i 12.2 (udžbenik: D. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 3rd Edition). S obzirom na to da se gradivo odnosi na uvod u relativističku elektrodinamiku, studentima se preporučuje da obnove svoje znanje iz specijalne teorije relativnosti koju su izučavali u okviru predmeta Teorijska mehanika i specijalna teorija relativnosti  

Dopunski materijal iz ovog gradiva biće poslat studentima na mejl tokom dana.

Posredstvom platforme uberconference, online nastava i konsultacije održaće se u terminu predavanja - četvrtak, 7. maja u 10:15. Studenti koji hoće i mogu da prate ovo gradivo treba da pošalju svoju e-mail adresu predmetnom nastavniku.

U slučaju da studentu bilo šta nije jasno, a vezano je za gradivo, uvijek može kontaktirati predmetnog nastavnika e-mailom i dogovoriti dodatne konsultacije posredstvom nekog od sredstava komunikacije na daljinu.

Broj posjeta : 93