Prirodno-matematički fakultet, 10.05.2020

Predavanja u 14. sedmiciU 14. sedmici predavanja će obuhvatiti gradivo iz relativističke elektrodinamike, potpoglavlja 12.3.1 i 12.3.2 (udžbenik: D. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 3rd Edition). 

Dopunski materijal iz ovog gradiva poslat je studentima na mejl.

Posredstvom platforme uberconference, online nastava i konsultacije održaće se dva puta sljedeće sedmice. Prvi termin biće u ponedeljak 11. maja sa početkom u 10:00, a drugi termin biće u  četvrtak, 14. maja sa početkom u 10:15. Studenti koji hoće i mogu da prate ovo gradivo treba da pošalju svoju e-mail adresu predmetnom nastavniku.

U slučaju da studentu bilo šta nije jasno, a vezano je za gradivo, uvijek može kontaktirati predmetnog nastavnika e-mailom i dogovoriti dodatne konsultacije posredstvom nekog od sredstava komunikacije na daljinu.

Broj posjeta : 86