Prirodno-matematički fakultet, 19.05.2020

Predavanja u 15. sedmiciU 15. sedmici predavanja će obuhvatiti gradivo iz relativističke elektrodinamike, potpoglavlja 12.3.3, 12.3.4 i 12.3.5 (udžbenik: D. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 3rd Edition). 

Dopunski materijal iz ovog gradiva poslat je studentima na mejl.

Posredstvom platforme uberconference, online nastava i konsultacije održaće se  u  srijedu, 20. maja sa početkom u 10:15. Studenti koji hoće i mogu da prate ovo gradivo treba da pošalju svoju e-mail adresu predmetnom nastavniku.

U slučaju da studentu bilo šta nije jasno, a vezano je za gradivo, uvijek može kontaktirati predmetnog nastavnika e-mailom i dogovoriti dodatne konsultacije posredstvom nekog od sredstava komunikacije na daljinu.

Broj posjeta : 91