Satnica polaganja kolokvijuma i testa
Odgovaranje herbarijuma (lab. 101) i polaganje kolokvijuma (A3) će početi istovremeno, od 8h 15min.

Prvu grupu za polaganje herbarijuma čine studenti koji su se prijavili za polaganje 1. kolokvijuma: Ukšanović Anastasija, Simović Bojana, Babović Marija, Kastratović Dušica, Popović Tatjana, Ivanović Branka, Joković Saša. Odmah nakon odgovaranja herbarijuma studenti će otići u A3 da polažu kolokvijum.

Drugu grupu, koja će početi sa polaganjem oko 9h čine studenti koji se nisu prijavili za polaganje kolokvijuma u popravnom terminu: Vojinović Darija, Lekić Jana, Bulatović Ivana, Krklješ Ljubica, Ivković Lana, Habul Lamija i Brajović Mia.

Treću grupu čine studenti koji su se prijavili za polaganje 2. kolokvijuma. Herbarijum će odgovarati neposredno nakon svršetka kolokvijuma.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.