Prijava za polaganje ispita u prvom terminu i ispitna pitanja
Prijavu za polaganje ispita u prvom terminu obaviti zaključno sa petkom 13. januarom u 10h, na mejl: danijela.stesevic@ucg.ac.me 

Pregled ispitnih pitanja je dat na kraju obavještenja. 

Pitanja će biti kombinovana: esejska, kratka, tabelarna ili grafička. 

Studenti će prvo pismeno odgovarati na postavljena pitanja/zadatke a zatim u usmeno komentarisati svoje odgovore i neka dodatna pitanja.

 

ISPITNA PITANJA:

Prve kopnene biljke, prilagođenosti na uslove kopnene sredine

Tipovi stele

Teorije o postanku listova

Opšta klasifikacija kopnenih biljaka, podjela na potklase

Smjena generacija i odnos sporofit i gametofit generacije

Tipovi sporangija, sporogeneze i spora

Tipovi sporofila

Gametofiti, gametangije, gameti

Tipovi oplođenja

Monosporangiophyta, opšte osobine, podjela na potklase

Antocerotidae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Bryidae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Marchantiidae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Lycopodiidae, opšte osobine potklase, podjela na redove

Isoetaceae, opšte osobine, predstavnici

Lycopodiaceae, opšte osobine, predstavnici

Selaginellaceae, opšte osobine, predstavnici

Monilophyta, opšte osobine, podjela na potklase

Psilotidae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Equisetidae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Polypodiidae, opšte osobine, podjela na redove

Salviniaceae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Marsileaceae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Cyatheales, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Polypodiaceae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Lignophyta, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Spermatophyta, osvrt na građu sjemenog zametka

Spermatophyta, osvrt na razvoj muškog gametofita i sifonogamiju

Klasifikacija biljaka sa sjemenom, važne osobine potklasa

Ginkgooidae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Cycadidae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Pinidae, opšte osobine, klasifikacija, osvrt na porodice Araucariaceae, Podocarpaceae

Cephalotaxaceae, Sciadopityaceae, Taxodiaceae

Gnetidae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Cupressaceae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Pinaceae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

Taxaceae, opšte osobine, klasifikacija, predstavnici

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.