Elektrotehnički fakultet

Rezultati ispita u redovnom terminu (7.6.2021.)
Rezultate završnog ispita, sa predlogom ocjena možete preuzeti sa ovog linka: https://bp.etf.ac.me/ol/doc/Rezultati-jun-1-2021.pdf.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 293