Elektrotehnički fakultet, 08.09.2020

Izmjena u rasporedu polaganja provjera znanja u II terminu avgustovskog rokaZbog nemogućnosti da rezervišemo računarsku salu potrebnu za realizaciju provjera znanja, kolokvijumi i ispit iz predmeta Signali i sistemi u II terminu septembarskog ispitnog roka održaće se u izmijenjenom terminu u odnosu na termin zakazan od strane Prodekana za nastavu.

Kolokvijumi i završni ispit iz predmeta Signali i sistemi, u II terminu septembarskog ispitnog roka, održaće se u srijedu, 9. septembra 2020. godine sa početkom u 9h, u računarskoj sali L1.

Broj posjeta : 151