Prirodno-matematički fakultet, 17.03.2020

IZVODJENJE NASTAVE U NAREDNOM PERIODUPostovane kolege,

u skladu sa naredbom Vlade Crne Gore i novim privremenim mjerama zaštite građana od COVID-19 nastavu cemo organizovati on line, u cilju održavanja kontinuiteta nastavnog procesa.

Planirane prezentacije će se naći u DOKUMENTIMA predmeta, a od studenata se trazi da dostavljaju svoje domaće zadatke utvrđenim rasporedom na e-mail predmetnog nastavnika.

Praktične vježbe će se organizovati kada se za to steknu uslovi.

Za sva pitanja i nedoumice obratite se predmetnom nastavniku i saradniku putem e-mail-a.

 

 

 

Broj posjeta : 135