Prirodno-matematički fakultet, 24.05.2020

REZULTATI KOLOKVIJUMARezultati kolokvijuma su u prilogu.

Primjedbe se mogu dostavi predmetnom nastavniku putem e-mail-a.

Termin popravnog kolokvijuma ce biti dogovoren u konsultaciji sa studentima.

Dokumenti

Broj posjeta : 222