Fakultet za turizam i hotelijerstvo

MARTOVSKI ISPITNI ROK / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Ko ima pravo polaganja neka mi se javi na e-mail: aleksavucetic@gmail.com sa podacima:

Ime i prezime

Broj indeksa

Predmet koji polaže

Broj posjeta : 79