Nova objava - 22.07.2023 21:39
U septembarskom ispitnom roku studenti mogu polagati 3 provere znanja (laboratorijski test, kolokvijum, završni ispit). Studenti u septembarskom roku mogu polagati po svojoj volji jednu, dve ili sve tri navedene provere znanja.

Izlaskom na laboratorijski test poništavaju se prethodno osvojeni poeni za tu vrstu provere znanja (bez obzira da li su bodovi osvojeni u toku semestra ili u septembarskom roku).

Izlaskom na kolokvijum poništavaju se prethodno osvojeni poeni za tu vrstu provere znanja (bez obzira da li su bodovi osvojeni u toku semestra ili u septembarskom roku).

Izlaskom na završni ispit poništavaju se prethodno osvojeni poeni za tu vrstu provere znanja (bez obzira da li su bodovi osvojeni u toku semestra ili u septembarskom roku).

Bodovi koji su osvojeni na proveri znanja u toku semestra, a na koju student nije izašao u septembarskom roku, biće korišćeni za obračun bodova zajedno sa novoosvojenim bodovima u septembarskom ispitnom roku.

Kolokvijum i završni ispit će se polagati usmeno.

Obavezno je da svaki student koji je u studentskoj službi prijavio da polaže ispit i ima nameru da izadje na kolokvijum ili završni ispit, da predmetnom nastavniku najkasnije 25. 08. 2023. godine na elektronsku poštu odanko@ucg.ac.me prijavi:

1. Naziv predmeta koji polaže (student treba da obavezno naznače naziv predmeta jer predmetni nastavnik predaje više predmeta na studijskom programu i ako se ovaj podatak ne naznači neće znati koji predmet student želi da polaže).

2. Koje provere znanja želi da polaže

3. Ime i prezime studenta.

4. Broj indeksa.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.