Katalog i evidencija prisustva - 04.10.2023 01:08
U priloženoj tabeli je evidencija prisustva studenata na predavanjima.

Napomena ODSLUŠANO znači da je student u toku neke od ranijih školskih godina odslušao predavanja i da će dobiti bodove za uredno pohađanje predavanja.

U prilogu je takođe i evidencija prisustva studenata.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.