Prirodno-matematički fakultet

Raspored polaganja
Ispit će se obaviti u predviđenom terminu (16. 1, sala 207), po sljedećem rasporedu:

- 8.00 - studenti sa neparnim brojem indeksa,

- 9.00 - studenti sa parnim brojem indeksa.

Broj posjeta : 136