Prirodno-matematički fakultet, 01.10.2020

ObavještenjePredmet zajedno slušaju studenti SP Matematika; SP Matematika i računarske nauke; SP Fizika i SP Biologija. S obzirom na veličinu grupe i prostorna ograničenja, predavanja će se držati online preko Moodle-a (BBB), do daljnjeg. 

Predavanja se održavaju petkom, u terminu 14.00-15.30 preko Moodle-a (BBB).

Literatura: Za svaku sedmicu, profesor će na platformi Moodle postavljati potrebni materijal u elektronskoj formi. U pitanju je materijal iz udžbenika koji je u fazi izrade, pod radnim nazivom English for Science (autor je nastavnik).

Ocjenjivanje: Kolokvijum 47 poena, 3 poena za aktivnost na online predavanjima, završni ispit 50 poena. Kolokvijum i završni ispit polažu se pisanim putem. 

https://dl.ucg.ac.me/course/view.php?id=1953

 

Broj posjeta : 102