Prirodno-matematički fakultet, 28.05.2018

Nova objava - 28.05.2018 12:01U dogovoru sa kolegama koje slušaju predmet Kompleksna analiza određen je ponovni termin popravnog kolokvijuma (I i II) za 01.06.2018 početak u 08:00h, sala 013.