Ekonomski fakultet

praksa u revizorskoj kući Ernst&Young
Revizorska kuća Ernst&Young Montenegro d.o.o. omogućava studentima  obavljanje dvomjesečne prakse. Zainteresovani studenti se mogu prijaviti  putem web site-a:

https://ey.oneassessment.com/job/Audit-Internship-EY-Montenegro-n4wxl/apply

Broj posjeta : 117