Ekonomski fakultet, 22.03.2020

Uputstvo o izradi seminarskog rada - 22.03.2020 23:44U prilogu se nalazi uputstvo o načinu izrade seminarskog rada, koji je planom rada datim na početku semestra predviđen kao jedna od aktivnosti studenata. 

Dokumenti

Broj posjeta : 105