Filozofski fakultet, 23.03.2020

Nova objava - 23.03.2020 23:28Drage kolege,

u zbirnom pregledu tematskih jedinica koje su ranije utvrđene i percipirane nastavnim planom i koje su vam dostupne u lieterarnom pregledu, odnosno elektronskom formatu, u prilogu vam proslijeđujem kompendijume tematskih poglavlja koja nam predstoje u ovom semestralnom pohađanju nastave.

 

Srdačan pozdrav.

Mr Obrad Samardžić 

Dokumenti

Broj posjeta : 42