Prirodno-matematički fakultet, 23.03.2020

Nastava - 23.03.2020 22:34       U priloženom fajlu je nastavak gradiva sa poslednjeg predavanja iz predmeta Genetika. Gradivo iz ovog predmeta će ubuduće biti redovno objavljivano na sajtu fakulteta u skaldu sa odlukom Univerziteta o učenju od kuće. Studenti treba da redovno prate gradivo i spremaju se za kolokvijume i ispite koji će se održavati u vreme i na način u skladu sa odlukama fakulteta koje će fakultet doneti povodom novonastale situcije zbog bolesti COVID-19.

Dokumenti

Broj posjeta : 183