Elektrotehnički fakultet

Online nastava - 30.03.2021
Nastava iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se 30. marta 2021. godine sa početkom u 16:40h

Broj posjeta : 50