Elektrotehnički fakultet

Nastava- 11.05.2021
Nastava iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se sa početkom u 16:40h, online, preko linka dostupnog u sklop ETF-OL platforme.

Broj posjeta : 34