Elektrotehnički fakultet

Pomjeranje termina popravnog kolokvijuma
Popravni kolokvijum iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se u srijedu, 1. jula 2020. godine sa početkom u 12h, u računarskoj sali L1. Mole se svi zainteresovani studenti da se prijave na ranije postavljenoj Moodle anketi.

Broj posjeta : 168