Elektrotehnički fakultet

Konačni rezultati sa predlogom ocjena
Na Moodle portalu dostupan je spisak sa predlogom ocjena nakon popravnog ispita. Mole se studenti da u najkraćem roku prijave eventualne nepravilnosti.

Broj posjeta : 236