Prirodno-matematički fakultet, 01.02.2018

Nova objava - 01.02.2018 21:07 

OBRAZAC za evidenciju osvojenih poena na predmetu i predlog ocjene

Popunjava predmetni nastavnik

STUDIJSKI PROGRAM:

BIOLOGIJA

STUDIJE:

OSNOVNE

PREDMET:  EKOLOGIJA BILJAKA I

 

Broj  ECTS

kredita:  5

 NASTAVNIK:  prof. dr Danka Caković

           

 SARADNIK: dr Mijat Božović

doc. dr Danka Caković

                   

 

Evidencioni

broj

PREZIME

I IME STUDENTA

BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA

UKUPNi   BROJ POENA

( tekuci  max =     )

PREDLOG

OCJENE

PRISUSNASTAV

DOMAĆi

ZADACI

TESTOVI,  SEMINARI

I max = 16 ;   II max   =

III max =  ;   IV max  =

KOLOKVIJUMI

I max =  18 ;  II max   = 16

III max =   ;  IV max  =

 ZAVRŠNI     ISPITI  

I max = 50   ;  II  max =    

I semestar

II semestar

tekuće  stanje

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 red

 popr

 red

  popr

2/15

Manović Ana

 

 

13,5

 

 

 

14,2

13

 

40,7

50

 

 

 

90,7

A

7/15

Mučalica Vesna

 

 

10

 

 

 

13,5

13

 

36,5

37

 

 

 

73,5

C

10/15

Janjušević Milica

 

 

12,5

 

 

 

13,8

10,6

 

36,9

34

 

 

 

70,9

C

13/15

Bektešević Azemina

 

 

13

 

 

 

13,8

14

 

40,8

 

50

 

 

90,8

A

16/15

Džiknić Miloš

 

 

13

 

 

 

12,5

13,4

 

38,9

 

44

 

 

82,9

B

17/15

Minić Isidora

 

 

10,5

 

 

 

12,6

11

 

34,1

36,5

 

 

 

70,6

C

19/15

Bošković Nina

 

 

14

 

 

 

14

12,5

 

40,5

50

 

 

 

90,5

A

22/15

Lozo Saša

 

 

14

 

 

 

16

14,5

 

44,5

 

47

 

 

91,5

A

23/15

Popović Aleksa

 

 

10,7

 

 

 

8,7

-

 

19,4

 

31

 

 

50,4

E

25/15

Joksović Vesna

 

 

13,5

 

 

 

14

6,7

 

34,2

 

18

 

 

52,2

E

26/15

Rakojević Jelena

 

 

12

 

 

 

10,5

12

 

34,5

37

 

 

 

71,5

C

29/15

Vučinić Marina

 

 

11,5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/15

Perović Svetlana

 

 

14

 

 

 

13,5

14

 

41,5

49

 

 

 

90,5

A

37/15

Mitrović Tamara

 

 

14

 

 

 

13,2

13,2

 

40,4

 

47

 

 

87,4

B

38/15

Dragović Nikola

 

 

13,5

 

 

 

11

11,5

 

36

 

48

 

 

84

B

 

POTPIS NASTAVNIKA

                                             

 

 

 

OBRAZAC za evidenciju osvojenih poena na predmetu i predlog ocjene

Popunjava predmetni nastavnik

STUDIJSKI PROGRAM:

BIOLOGIJA

STUDIJE:

OSNOVNE

PREDMET:  EKOLOGIJA BILJAKA I

 

Broj  ECTS

kredita:  5

 NASTAVNIK:  prof. dr Danka Caković

           

 SARADNIK: dr Mijat Božović

doc. dr Danka Caković

                   

 

Evidencioni

broj

PREZIME

I IME STUDENTA

BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA

UKUPNi   BROJ POENA

( tekuci  max =     )

PREDLOG

OCJENE

PRISUSNASTAV

DOMAĆi

ZADACI

TESTOVI,  SEMINARI

I max = 16 ;   II max   =

III max =  ;   IV max  =

KOLOKVIJUMI

I max =  18 ;  II max   = 16

III max =   ;  IV max  =

 ZAVRŠNI     ISPITI  

I max = 50   ;  II  max =    

I semestar

II semestar

tekuće  stanje

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 red

 popr

 red

  popr

50/15

Radičević Svetlana

 

 

14

 

 

 

14

13,5

 

41,5

 

46

 

 

87,5

B

1/14

Drašković Vanja

 

 

9,5

 

 

 

8

9,5

 

27

 

 

 

 

 

 

6/14

Mrkajić Anastasija

 

 

3

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/14

Mušikić Ana

 

 

8,5

 

 

 

9,7

7,2

 

25,4

 

45

 

 

70,4

C

15/14

Marković Milena

 

 

9

 

 

3,5

6,5

 

 

19

 

32

 

 

51

E

20/14

Huremović Ida

 

 

10

 

 

 

11

8

 

29

35

 

 

 

64

D

22/14

Čičić Mona

 

 

8

 

 

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/14

Maloković Melisa

 

 

12

 

 

 

13

7

 

32

32

 

 

 

64

D

26/14

Peković Bojana

 

 

8,5

 

 

 

7,3

8,2

 

24

40

 

 

 

64

D

29/14

Subotić Marija

 

 

5,2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/14

Milić Nikolina

 

 

4

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37/14

Jaramaz Marijana

 

 

7

 

 

 

10,8

8,6

 

26,4

44

 

 

 

70,4

C

1/13

Otašević Aleksandar

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/13

Ostojić Anđela

 

 

10,8

 

 

 

6,5

13,7

 

31

30

 

 

 

61

D

9/13

Kovačević Marko

 

 

-

 

 

 

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS NASTAVNIKA

                                             

 

 

 

 

OBRAZAC za evidenciju osvojenih poena na predmetu i predlog ocjene

Popunjava predmetni nastavnik

STUDIJSKI PROGRAM:

BIOLOGIJA

STUDIJE:

OSNOVNE

PREDMET:  EKOLOGIJA BILJAKA I

 

Broj  ECTS

kredita:  5

 NASTAVNIK:  prof. dr Danka Caković

           

 SARADNIK: dr Mijat Božović

doc. dr Danka Caković

                   

 

Evidencioni

broj

PREZIME

I IME STUDENTA

BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA

UKUPNi   BROJ POENA

( tekuci  max =     )

PREDLOG

OCJENE

PRISUSNASTAV

DOMAĆi

ZADACI

TESTOVI,  SEMINARI

I max = 16 ;   II max   =

III max =  ;   IV max  =

KOLOKVIJUMI

I max =  18 ;  II max   = 16

III max =   ;  IV max  =

 ZAVRŠNI     ISPITI  

I max = 50   ;  II  max =    

I semestar

II semestar

tekuće  stanje

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 red

 popr

 red

  popr

10/13

Praščević Ivana

 

 

3,5

 

 

 

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/13

Račić Stefan

 

 

6,5

 

 

 

10,5

13

 

30

42

 

 

 

72

C

15/13

Zečević Milica

 

 

9,5

 

 

 

12

7,3

 

28,8

42

 

 

 

70,8

C

19/13

Šukić Julija

 

 

10

 

 

 

7,5

3,5

 

21

30

 

 

 

51

E

22/13

Nikpaljević Nataša

 

 

7,5

 

 

 

9

9

 

25,5

 

30

 

 

55,5

E

27/13

Rujović Ermina

 

 

6,5

 

 

 

10,2

8,5

 

25,2

26

 

 

 

51,2

E

30/13

Drašković Ajla

 

 

5,8

 

 

 

6

4

 

15,8

 

7

 

 

22,8

F

32/13

Vulanović Bogdan

 

 

-

 

 

 

14

10

 

24

32

 

 

 

56

E

33/13

Tomović Marijana

 

 

11,5

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

40/13

Vučinić Jovana

 

 

4

 

 

 

-

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

41/13

Krlović Nikolina

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44/13

Đurišić Lidija

 

 

14

 

 

 

13,5

9,5

 

37

30

 

 

 

67

D

11/12

Šćepanović Miloš

 

 

7,5

 

 

 

8,2

5,5

 

21,2

30

 

 

 

51,2

E

17/12

Ralević Predrag

 

 

9,6

 

 

 

7,7

7,7

 

25

 

27

 

 

52

E

27/11

Savičić Vanja

 

 

13,3

 

 

 

11,8

6,7

 

31,8

43

 

 

 

74

C

 

POTPIS NASTAVNIKA

                                             

 

 

 

 

OBRAZAC za evidenciju osvojenih poena na predmetu i predlog ocjene

Popunjava predmetni nastavnik

STUDIJSKI PROGRAM:

BIOLOGIJA

STUDIJE:

OSNOVNE

PREDMET:  EKOLOGIJA BILJAKA I

 

Broj  ECTS

kredita:  5

 NASTAVNIK:  prof. dr Danka Caković

           

 SARADNIK: dr Mijat Božović

doc. dr Danka Caković

                   

 

Evidencioni

broj

PREZIME

I IME STUDENTA

BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA

UKUPNi   BROJ POENA

( tekuci  max =     )

PREDLOG

OCJENE

PRISUSNASTAV

DOMAĆi

ZADACI

TESTOVI,  SEMINARI

I max = 16 ;   II max   =

III max =  ;   IV max  =

KOLOKVIJUMI

I max =  18 ;  II max   =

III max =   ;  IV max  =

 ZAVRŠNI     ISPITI  

I max = 50   ;  II  max =    

I semestar

II semestar

tekuće  stanje

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 red

 popr

 red

  popr

35/11

Radulović Bogdan

 

 

8

 

 

 

7,3

3,5

 

18,8

 

34

 

 

52,8

E

21/08

Bakija Meliha

 

 

11,8

 

 

 

8

-

 

19,8

 

33

 

 

52,8

E

26/08

Đoković Sanela

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/08

Đoković Sabina

 

 

-

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/06

Mijović Aleksandar

 

 

10,6

 

 

 

3,5

8,6

 

22,7

 

28

 

 

50,7

E

34/06

Mrdak Dajana

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05

Grubović Violeta

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33/04

Balandžić Boris

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS NASTAVNIKA