Prirodno-matematički fakultet, 23.08.2018

Nova objava - 23.08.2018 10:16U prvom ispitnom roku (27.VIII) biće organizovano polaganje kolokvijuma iz predmeta Ekologija biljaka I, dok će u drugom ispitnom roku biti organizovan završni ispit. Izlaskom na kolokvijume student poništava poene koje je stekao tokom školske godine na ovim provjerama znanja

Potrebno je da se studenti zainteresovani za polaganje kolokvijuma prijave predmetnom nastavniku putem maila, uz naglašavanje koji kolokvijum polažu (ili oba kolokvijuma)