Prirodno-matematički fakultet, 01.09.2018

Rezultati avgustovskog roka - 01.09.2018 22:58REZULTATI KOLOKVIJUMA U AVGUSTOVSKOM ROKU

 

  1. Vučinić Marina (I)             10
  2. Drašković Vanja               10
  3. Kovačević Marko (I)         9,5
  4. Kovačević Marko (II)         6
  5. Kovačević Nela (I)            6,5
  6. Kovačević Nela (II)           3
  7. Subotić Marija (I)             7,3
  8. Subotić Marija (II)           1,5
  9. Čičić Mona                       9,2