Prirodno-matematički fakultet, 04.01.2019

Broj osvojenih poena u toku semestraU prilogu je tabela sa do sada osvojenim poenima na predmetu (zakljucno sa popravnim kolokvijumom). 

Za informacije o prijavi za polaganje testa, kao i o nacinu resavanja testa, pogledajte prethodno obavjestenje.

Dokumenti