Prirodno-matematički fakultet, 15.02.2021

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG DIJELA ISPITAEvidencija poena i predlog ocjene nakon popravnog dijela ispita se nalazi u prilogu.

Eventualne nepravilnosti mogu se prijaviti predmetnom nastavniku putem e-mail-a, a radovi se mogu pogledati u srijedu 17. 02. 2021. u 10:45. 

Na usmeni dio ispita (srijeda 17. 02. 2021. u 11:00) pozivaju se:

Babic Anja 25/20 i

Markovic Milos 47/19.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 182