Prirodno-matematički fakultet, 02.02.2020

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG DIJELA ISPITAEvidencija poena i predlog ocjene nakon popravnog zavrsnog dijela ispita.

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 03. 02. 2020. u 11:00

Eventualne greske mogu se prijaviti predmetnom nastavniku na e-mail: sladjanak@ucg.ac.me 

Dokumenti

Broj posjeta : 292