Ekonomski fakultet, 04.03.2021

Evidencija i priprema za sledeća predavanjaDrage kolege,

hvala na današnjem učešću u planiranim aktivnostima. U dodatku je evidencija sa bodovima (svako P, prezentiranje materije po sedmičnim temama u ECTS katalogu, boduje se sa 0,83 boda, a svako D, diskusija, je dodatni uslov za oslobađanje od tog dijela materije na završnom ispitu, i boduje se sa 2,50 bodova).

Za sledeće časove treba pripremiti prezentiranje (P) tema za sedmice V, VII i VIII (po ECTS katalogu, s tim što iz teme VIII treba odabrati, po sopstvenom izboru, dva od deset "smrtnih grijehova"). Naravno, radićemo i diskusije (D).

Mira

Dokumenti

Broj posjeta : 78