Ekonomski fakultet

Evidencija nakon cjeline VIII sa predavanja
Poštovane kolege,

u evidenciju su, pored aktivnosti P5,7,8, D5,7,8, unijeta i izlaganja P3,4 koja su naknadno radile četiri koleginice (upisano crvenim oznakama). Međutim, dodjeljivanje bodova za ove aktivnosti nije moguće (niti za aktivnost na časovima, niti za oslobađanje na završnom) jer to narušava kriterijume rada, kao i jednak tretman svih studenata. Izvinjavam se što sam ovo previdjela na časovima. 

Mira

Dokumenti

Broj posjeta : 73