Prirodno-matematički fakultet

Termin kolokvijuma i popravnog kolokvijuma
Kolokvijum iz predmeta Mjera i Integral će se održati u srijedu, 12. maja, u 8:00h u amfiteatru 207.

Popravni kolokvijum iz predmeta Mjera i Integral će se održati u srijedu, 26. maja, u 8:00h u amfiteatru 207.

Broj posjeta : 119