Prirodno-matematički fakultet

Citiranje
 

 

Citiranje u tekstu:

  1. Jedan Autor (Petrović, 2004)
  2. Dva autora (Stešević, Petrović, 2010)
  3. Više od dva autora (Caković et al., 2015)
  4. Knjiga: (Stešević, Caković, 2012)

 

Literatura:

  • Poređati po abecednom redu prezimena autora
  • Naučni rad: Petrović, D. (2004): Prilog poznavanju flore Sutormana. Natura Montenegrina, 4: 73 – 84.
  • Stešević, D., Petrović, D. (2010): Preliminary list of plantinvaders in Montenegro. Biologica Nyssana, 1(1-2): 35-42.
  • Caković, S., Stešević, D., Schönswetter, P., Frajman, B. (2015): How many taxa? Spatiotemporal evolution and taxonomy of Amphoricarpos (Asteraceae, Carduoideae) on the Balkan Peninsula. Organisms diversity and Evolution, 15: 429-445.
  • Stešević, D., Caković, D. (2012): Katalog vaskularne flore Crne Gore, I tom. Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti.
Broj posjeta : 157