Prirodno-matematički fakultet

seminarski radovi
U svjetlu novog režima držanja/ ne držanja nastave, a u skladu sa vanrednom situacijom izazvanom korona virusom i instrukcijama od strane rukovodstva Univerziteta Crne Gore, potrebno je da studenti koji su po rasporedu trebali da brane seminarske radove u srijedu, 18. marta, prezentacije i seminarske radove pošalju predmetnom nastavniku najkasnije do petka, 20.marta. 

 

Broj posjeta : 177